Phim Mới 2023 | Truy Tìm Bí Mật Số 4 trọn bộ

Phim Mới 2023 | Truy Tìm Bí Mật Số 4 trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim Truy Tìm Bí Mật Số 4 trọn bộ.

Diễn Viên : Lưu Hiểu Hổ, Lý Tâm Dật,….

Nội dung: Người xưa để khắc thiên thư vào mai rùa được chia ra làm 4 mảnh cất giấu ở 4 nơi cùng với 4 cái lư đồng và mỗi cái lư đồng điều có manh mối để tìm ra mảnh mai rùa tiếp theo . Vào năm 1937 khảo cổ Trung Quốc phát hiện ra một ngôi mộ cổ ở An Dương có vết tích của 4 miếng mai rùa đó. Sau khi truyền thông biết được , Nhật Bản liền muốn xâm chiếm An Dương và toàn bộ khu vực cổ mộ.

Nam chính trong phim truy tìm mật danh số 4 Cổ Phong là người thuộc tổ chức chính phủ đã nhận lệnh âm thầm đến An Dương để trợ giúp các vị giáo sư khảo cổ khai quật truy tìm 4 miếng mai rùa và bảo vệ di sản văn hóa không để nó rơi vào tay những kẻ buôn lậu, bọn trộm và nhất là quân Nhật.

https://www.youtube.com/watch?v=tq6hFTa-tXE

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE