Phim TRUYỀN KỲ ĐOẠT BẢO Full

Phim TRUYỀN KỲ ĐOẠT BẢO

Phim TRUYỀN KỲ ĐOẠT BẢO

Đạo diễn: Lý Sâm

Diễn viên: Từ Tăng, Trần Khiết, Thạch An Ni

Phim kể về những cuộc chiến nổ ra giữa người Anh, người Nhật, quân phiệt, thổ phỉ… Trong quá trình tìm kiếm và tranh giành bảo vật. Đường Võ Tông hạ chỉ diệt Phật, mang đến tai họa cho nền văn minh Phật giáo. Trong một ngôi chùa cổ ở Kỳ Châu, trụ trì Tuệ Nguyên đại sư cất giấu các bảo vật của Phật gia; đồng thời chia bốn miếng ngọc có thể mở ra được kho báu cho bốn đệ tử cất giữ.

Phim TRUYỀN KỲ ĐOẠT BẢO Năm 1925, bia đá có ghi chép thông tin về kho báu xuất hiện. Hậu nhân của bốn đệ tử ai nấy đều có mục đích riêng, cầm theo miếng ngọc đến gặp nhau. Bốn miếng ngọc lần nữa kết hợp, tạo nên một chiếc chìa khóa, phá giải được bí mật trên bia đá, dẫn theo mọi người cùng bắt đầu chuyến đi tìm bảo vật.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE