Phim TỬU LÂU TÌNH KHÁCH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50

Phim Bộ Võ Thuật Cổ Trang Trung Quốc Mới.

Diễn viên: Trần Hiểu.

Nội dung phim TỬU LÂU TÌNH KHÁCH Những năm đầu Bắc Chu, Nam Bắc phân tranh thiên hạ chia ba, chiến loạn liên tiếp. Khi đó Đại chủng tể Vũ Văn Hộ nắm đại quyền lập đường đệ Vũ Văn Dục làm Hoàng đế bù nhìn. Giã tâm bành chướng chuyên quyền độc đón duyệt trừ kẻ nghịch mình, tùy ý làm càng.

Phim TỬU LÂU TÌNH KHÁCH.

Vua trên dân dưới thấu trời ai hoán, còn bách tính thì chờ ngày, vì cũng cố chính quyền triều đình hết sức tôn sùng phật giáo, mỗi năm điều tổ chức ngày phật đảng hết sức long trọng tại thành Trường An…

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE