Viên Đạn Bạc Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Viên Đạn Bạc
Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Diễn Viên: Từ Tăng, Tống Giai Luân, Viên Chí Bác, Đào Vũ Giai.

Phim Viên Đạn Bạc trọn bộ lấy bối cảnh thời kỳ kháng Nhật với Liễu Kính Xuân cầm đầu. Cuộc đấu trí đấu dũng với phe Nhật, không tiếc hy sinh tính mạng bảo vệ quốc gia. 6/1944, quân Nhật tập trung binh lực tấn công Giang Thành và tàn sát người dân trong thành. Vì muốn ngăn chặn quân Nhật tiến công, cướp lấy mật mã điện báo cùng bố trí quân phòng của quân Nhật. Đảng viên ngầm Liễu Kính Xuân phụng mệnh dẫn dắt tiểu đội đột kích. Cùng 30 người thuộc phân đội quốc quân liên hợp chấp hành nhiệm vụ.

https://www.youtube.com/watch?v=QaQXyIxkJN8

CLOSE
CLOSE