Phim VÕ THẦN TRIỆU TỬ LONG PHẦN CUỐI

Nội dung phim VÕ THẦN TRIỆU TỬ LONG PHẦN CUỐI.

Triệu Tử Long giỏi võ nghệ và có tài thao lược; cùng quân tình nguyện gia nhập quân của Công Tôn Toản chinh chiến dẹp quân Khăn Vàng của Trương Giác. Sau, dưới trướng Công Tôn Toản; Triệu Tử Long kết giao với Lưu Bị và ngày càng trở nên thân thiết. Giữa lúc Công Tôn Toản và Viên Thiệu giao tranh ác liệt, anh cả của Triệu Tử Long qua đời; Triệu Tử Long cáo từ Công Tôn Toản về quê để tang anh. Về sau, Triệu Tử Long tìm Lưu Bị tại Nghiệp Thành và theo phò tá từ đó….

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE