Phim Vòng Vây Tử Thần trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Vòng Vây Tử Thần trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim Vòng Vây Tử Thần trọn bộ | Thuyết minh.

Diễn viên: Ngô Việt, Diêm Na, Lưu Đức Khải, Văn Kỳ.

Những năm 1943, quân Nhật tiến hành mở rộng xâm chiếm, vì để chiến đấu với Nhật. ĐCS đã phân ra xe quân dụng, vũ khí vận chuyển đến cho đội du kích tại thành Lâm Giang. Nhưng vào lúc này thì tin tức về lô quân dụng này lại bị quân Nhật biết được. Do đó dẫn đến một loạt càn quét thảm sát Đảng Cộng Sản đã xảy ra, vô số các đảng viên bị giết hại, lô quân dụng và vũ khí cũng bị tịch thu. Đảng Cộng Sản cũng mất liên lạc với đội du kích.

CLOSE
CLOSE