Phim VŨ KHÍ SINH HỌC Trọn bộ [Lồng tiếng]

Phim VŨ KHÍ SINH HỌC Trọn bộ [Lồng tiếng]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Đạo diễn: Trần Quán Long.

Diễn viên: Vương Cường, Kim Thần, Vạn Hoằng Kiệt.

Phim VŨ KHÍ SINH HỌC dựa trên sự kiện lịch sử quân Nhật nghiên cứu về vũ khí sinh học. Trong thời gian xâm lược Trung Quốc, kể về chiến đội Tuyết Ưng? Trải qua nhiều gian nan đã thành công hủy diệt trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học của quân Nhật có tên là “sở 100”. Tiêu diệt hoàn toàn kế hoạch tiêu thổ của quân Nhật. Mùa đông 1944, quân quan đông xây dựng kế hoạch Đồ Mã, lợi dụng virut Anthrax của loài ngựa để ngăn kỵ binh Hồng quân tiến về phía Nam.

Sau khi đội quân kháng nhật lấy được tình báo đã cử ra đội hành động đứng đầu là Hồ Thiết Vinh thực hiện kế hoạch phá hủy âm mưu của địch. Trên đường đi đội hành động gặp bất trắc, nhờ đó quen được với chuyên gia Tạ Hoan. Tạ Hoan tình nguyện tham gia vào tổ chức bí mật- Hồng Hiệp Hội để tìm thuốc đông y quan trọng ngăn ngừa virut Anthrax. Trong quá trình nằm vùng ở Hồng Hiệp Hội Tạ Hoan quen với Lạc Tuyết, họ cùng nhau tiêu diệt gian tế của Hồng Hiệp Hội. Thành công đưa tổ chức này trở về con đường đúng đắn tiêu diệt âm mưu của người Nhật.

CLOSE
CLOSE