Phim PHONG HỎA ANH HÙNG TRUYỆN trọn bộ

Phim PHONG HỎA ANH HÙNG TRUYỆN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Nội dung phim PHONG HỎA ANH HÙNG TRUYỆN kể về cuộc chiến đấu tranh của tổ chức ngầm; đó là Vân Thành với quân Nhật trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật. Đêm trước đại chiến Bách Đoàn, phong trào kháng Nhật nổ ra khắp Hoa Bắc. Quan chỉ huy của Nhật ở Vân thành Hideo là một kẻ cuồng chiến tranh; lập lời thề muốn phá hủy ý chí của toàn bộ những người kháng cự. Trong một lần vây quét hắn chú ý tới Cam Nguyện;người giết chết thiếu tá Noda xông ra khỏi vòng vây.

Add your comment

Your email address will not be published.

CLOSE
CLOSE