[Lồng tiếng] Phim DẠ DẠ TƯƠNG KIẾN BẤT THỨC QUÂN trọn bộ

3,494
Published on May 1, 2023 by

Phim DẠ DẠ TƯƠNG KIẾN BẤT THỨC QUÂN trọn bộ.

Đạo diễn: Hỉ Tử.

Diễn viên: Lý Phi, Tôn Tuyết Ninh, Vu Hiên Thần.

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim DẠ DẠ TƯƠNG KIẾN BẤT THỨC QUÂN trọn bộ

Phim DẠ DẠ TƯƠNG KIẾN BẤT THỨC QUÂN kể rằng vào ngày đại hôn. Thế tử Lý Thư Bạch vì không muốn chấp nhận mối hôn sự này mà bỏ trốn. Vì một vài sự cố, Lý Thư Bạch cuối cùng vẫn phải quay về hầu phủ, và gặp tân nương của mình đó là Giang Ngọc Tiêu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, “chàng thế tử gia” đã yêu ngay vị hôn thê mà ngay ngày trước muốn bỏ, cả hai cùng sống trong một phủ. Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra với nhiều biến cố ngọt ngào đến sâu răng.

Category

Add your comment

Your email address will not be published.