Xem tử vi 2022

Xem tử vi năm 2022 chính xác.

Xem tử vi 2022, những người sinh vào năm con hổ được xem là người thích mạo hiểm; dám chấp nhận rủi ro, có óc sáng kiến và có nhiều nghị lực. Là người năng động, họ thích trở thành “trung tâm của sự chú ý” trong cộng đồng và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dưới đâu là chi tiết tử vi năm 2022.

Xem tuổi tý 2022.

 • Tuổi Nhâm Tý (Sơn Thượng Chi Thử_Chuột trên núi) sinh năm 1972. Thuộc ngũ hành Tang Đố Mộc (tức Gỗ cây dâu)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Giáp Tý (Ốc Thượng Chi Thử_Chuột ở nóc nhà) sinh năm 1984. Thuộc ngũ hành Hải Trung Kim (tức Vàng trong biển)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Bính Tý (Điền Nội Chi Thử_Chuột trong ruộng) sinh năm 1996. Thuộc ngũ hành Giảm Hạ Thủy (tức Nước cuối nguồn)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Mậu Tý (Thương Nội Chi Thư_Chuột trong kho) sinh năm 2008. Thuộc ngũ hành Thích Lịch Hỏa (tức Lửa sấm sét)… Xem chi tiết.

Xem tuổi sửu 2022.

 • Tuổi Tân Sửu (Lộ Đồ Chi Ngưu_Trâu trên đường) sinh năm 1961. Thuộc ngũ hành Bích Thượng Thổ (tức Đất tò vò)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Quý Sửu (Lan Ngoại Chi Ngưu_Trâu ngoài chuồng) sinh năm 1973. Thuộc ngũ hành Tang Đố Mộc (tức Gỗ cây dâu)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Ất Sửu (Hải Nội Chi Ngưu_Trâu trong biển) sinh năm 1985. Thuộc ngũ hành Hải Trung Kim (tức Vàng trong biển)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Đinh Sửu (Hồ Nội Chi Ngưu_Trâu trong hồ nước) sinh năm 1997. Thuộc ngũ hành Giảm Hạ Thủy (tức Nước cuối nguồn)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Kỷ Sửu (Đạo Viện Chi Trư_Trâu trong chuồng) sinh năm 2009. Thuộc ngũ hành Thích Lịch Hỏa (tức Lửa sấm sét)… Xem chi tiết.
xem tử vi năm 2022

Xem tuổi dần 2022.

 • Tuổi Nhâm Dần (Quá Lâm Chi Hổ_Hổ qua rừng) sinh năm 1962. Thuộc ngũ hành Kim Bạch Kim (tức Vàng pha bạc)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Giáp Dần (Lập Định Chi Hổ_Hổ tự lập) sinh năm 1974. Thuộc ngũ hành Đại Khe Thủy (tức Nước khe lớn)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Bính Dần (Sơn Lâm Chi Hổ_Hổ trong rừng) sinh năm 1986. Thuộc ngũ hành Lư Trung Hỏa (tức Lửa trong lò)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Mậu Dần (Quá Sơn Chi Hổ_Hổ qua rừng) sinh năm 1998. Thuộc ngũ hành Thành Đầu Thổ (tức Đất trên thành)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Canh Dần (Xuất Sơn Chi Hổ_Hổ xuống núi) sinh năm 2010. Thuộc ngũ hành Tùng Bách Mộc (tức Gỗ tùng bách)… Xem chi tiết.

Xem tuổi mão 2022.

 • Tuổi Quý Mão (Quá Lâm Chi Thố_Thỏ qua rừng) sinh năm 1963. Thuộc ngũ hành Kim Bạch Kim (tức Vàng pha bạc)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Ất Mão (Đắc Đạo Chi Thố_Thỏ đắc đạo) sinh năm 1975. Thuộc ngũ hành Đại Khe Thủy (tức Nước khe lớn)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Đinh Mão (Vọng Nguyệt Chi Thố_Thỏ ngắm trăng) sinh năm 1987. Thuộc ngũ hành Lư Trung Hỏa (tức Lửa trong lò)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Kỷ Mão (Sơn Lâm Chi Thố_Thỏ ở rừng) sinh năm 1999. Thuộc ngũ hành Thành Đầu Thổ (tức Đất trên thành)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Tân Mão (Ẩn Huyệt Chi Thố_Thỏ) sinh năm 2011. Thuộc ngũ hành Tùng Bách Mộc (tức Gỗ tùng bách)… Xem chi tiết.

Xem tuổi thìn 2022.

 • Tuổi Nhâm Thìn (Hành Vũ Chi Long_Rồng phun mưa) sinh năm 1952. Thuộc ngũ hành Trường Lưu Thủy (tức Nước chảy mạnh)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Giáp Thìn (Phục Đầm Chi Lâm_Rồng ẩn ở đầm) sinh năm 1964. Thuộc ngũ hành Phú Đăng Hỏa (tức Lửa đèn to)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Bính Thìn (Thiên Thượng Chi Long_Rồng trên trời) sinh năm 1976. Thuộc ngũ hành Sa Trung Thổ (tức Đất pha cát)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Mậu Thìn (Thanh Ôn Chi Long_Rồng trong sạch, ôn hoà) sinh năm 1988. Thuộc ngũ hành Đại Lâm Mộc (tức Gỗ rừng già)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Canh Thìn (Thứ Tính Chi Long_Rồng khoan dung) sinh năm 2000. Tthuộc ngũ hành Bạch Lạp Kim (tức Vàng chân đèn)… Xem chi tiết.

Xem tuổi tị 2022.

 • Tuổi Quý Tỵ (Thảo Trung Chi Xà_Rắn trong cỏ) sinh năm 1953. Thuộc ngũ hành Trường Lưu Thủy (tức Nước chảy mạnh)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Ất Tỵ (Xuất Huyệt Chi Xà_Rắn rời hang) sinh năm 1965. Thuộc ngũ hành Phú Đăng Hỏa (tức Lửa đèn to)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Đinh Tỵ (Đầm Nội Chi Xà_Rắn trong đầm) sinh năm 1977. Thuộc ngũ hành Sa Trung Thổ (tức Đất pha cát)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Kỷ Tỵ (Phúc Khí Chi Xà_Rắn có phúc) sinh năm 1989. Tử vi 2022 thuộc ngũ hành Đại Lâm Mộc (tức Gỗ rừng già)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Tân Tỵ (Đông Tàng Chi Xà_Rắn ngủ đông) sinh năm 2001. Thuộc ngũ hành Bạch Lạp Kim (tức Vàng chân đèn)… Xem chi tiết.

Xem tuổi ngọ 2022.

 • Tuổi Giáp Ngọ (Vân Trung Chi Mã_Ngựa trong mây) sinh năm 1954. Thuộc ngũ hành Sa Trung Kim (tức Vàng trong cát)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Bính Ngọ (Hành Lộ Chi Mã_Ngựa chạy trên đường) sinh năm 1966. Thuộc ngũ hành Thiên Hà Thủy (tức Nước trên trời)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Mậu Ngọ (Cứu Nội Chi Mã_Ngựa trong chuồng) sinh năm 1978. Thuộc ngũ hành Thiên Thượng Hỏa (tức Lửa trên trời)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Canh Ngọ (Thất Lý Chi Mã_Ngựa trong nhà) sinh năm 1990. Thuộc ngũ hành Lộ Bàng Thổ (tức Đất đường đi).
 • Tuổi Nhâm Ngọ (Quân Trung Chi Mã_Ngựa chiến) sinh năm 2002. Thuộc ngũ hành Dương Liễu Mộc (tức Gỗ cây dương)… Xem chi tiết.

Xem tuổi mùi 2022.

 • Tuổi Ất Mùi (Kính Trọng Chi Dương_Dê được quý mến) sinh năm 1955. Thuộc ngũ hành Sa Trung Kim (tức Vàng trong cát)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Đinh Mùi (Thất Quần Chi Dương_Dê lạc đàn) sinh năm 1967. Thuộc ngũ hành Thiên Hà Thủy (tức Nước trên trời)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Kỷ Mùi (Thảo Dã Chi Dương_Dê đồng cỏ) sinh năm 1979. Thuộc ngũ hành Thiên Thượng Hỏa (tức Lửa trên trời)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Tân Mùi (Đắc Lộc Chi Dương_Dê có lộc) sinh năm 1991. Thuộc ngũ hành Lộ Bàng Thổ (tức Đất đường đi)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Quý Mùi (Quần Nội Chi Dương_Dê trong đàn) sinh năm 2003. Thuộc ngũ hành Dương Liễu Mộc (tức Gỗ cây dương)… Xem chi tiết.

Xem tuổi thân 2022.

 • Tuổi Mậu Thân (Độc Lập Chi Hầu_Khỉ độc thân) sinh năm 1968. Thuộc ngũ hành Đại Trạch Thổ (tức Đất nền nhà)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Bính Thân (Sơn Thượng Chi Hầu_Khỉ trên núi) sinh năm 1956. Thuộc ngũ hành Sơn Hạ Hỏa (tức Lửa trên núi)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Canh Thân (Thực Quả Chi Hầu_Khỉ ăn hoa quả) sinh năm 1980. Thuộc ngũ hành Thạch Lựu Mộc (tức Gỗ cây lựu đá)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Nhâm Thân (Thanh Tú Chi Hầu_Khỉ thanh tú) sinh năm 1992. Thuộc ngũ hành Kiếm Phong Kim (tức Vàng mũi kiếm)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Giáp Thân (Quá Thụ Chi Hầu_Khỉ leo cây) sinh năm 2004. Thuộc ngũ hành Tuyền Trung Thủy (tức Nước trong suối)… Xem chi tiết.

Xem tuổi dậu 2022.

 • Tuổi Đinh Dậu (Độc Lập Chi Kê_Gà độc thân) sinh năm 1957. Thuộc ngũ hành Sơn Hạ Hỏa (tức Lửa trên núi)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Kỷ Dậu (Báo Hiệu Chi Kê_Gà gáy) sinh năm 1969. Thuộc ngũ hành Đại Trạch Thổ (tức Đất nền nhà)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Tân Dậu (Long Tàng Chi Kê_Gà trong lồng) sinh năm 1981. Thuộc ngũ hành Thạch Lựu Mộc (tức Gỗ cây lựu đá)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Quý Dậu (Lâu Túc Kê_Gà nhà gác) sinh năm 1993. Thuộc ngũ hành Kiếm Phong Kim (tức Vàng mũi kiếm)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Ất Dậu (Xướng Ngọ Chi Kê_Gà gáy trưa) sinh năm 2005. Tử vi 2022 thuộc ngũ hành Tuyền Trung Thủy (tức Nước trong suối)… Xem chi tiết.

Xem tuổi tuất 2022.

 • Tuổi Mậu Tuất (Tiến Sơn Chi Cẩu_Chó vào núi) sinh năm 1958. Thuộc ngũ hành Bình Địa Mộc (tức Gỗ đồng bằng)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Canh Tuất (Tự Quan Chi Cẩu_Chó nhà chùa) sinh năm 1970. Thuộc ngũ hành Thoa Xuyến Kim (tức Vàng trang sức)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Nhâm Tuất (Cố Gia Chi Khuyển_Chó về nhà) sinh năm 1982. Thuộc ngũ hành Đại Hải Thủy (tức Nước biển lớn)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Giáp Tuất (Thủ Thân Chi Cẩu_Chó giữ mình) sinh năm 1994. Thuộc ngũ hành Sơn Đầu Hỏa (tức Lửa trên núi)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Mậu Tý (Thương Nội Chi Thư_Chuột trong kho) sinh năm 2008. Thuộc ngũ hành Thích Lịch Hỏa (tức Lửa sấm sét)… Xem chi tiết.

Xem tuổi hợi 2022.

 • Tuổi Kỷ Hợi (Đạo Viện Chi Trư_Lợn trong tu viện) sinh năm 1959. Thuộc ngũ hành Bình Địa Mộc (tức Gỗ đồng bằng)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Tân Hợi (Khuyên Dưỡng Chi Trư_Lợn nuôi nhốt) sinh năm 1971. Thuộc ngũ hành Thoa Xuyến Kim (tức Vàng trang sức)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Quý Hợi (Lâm Hạ Chi Trư_Lợn trong rừng) sinh năm 1983. Thuộc ngũ hành Đại Hải Thủy (tức Nước biển lớn)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Ất Hợi (Quá Vãng Chi Trư_Lợn hay đi) sinh năm 1995. Thuộc ngũ hành Sơn Đầu Hỏa (tức Lửa trên núi)… Xem chi tiết.
 • Tuổi Mậu Tý (Thương Nội Chi Thư_Chuột trong kho) sinh năm 2008. Thuộc ngũ hành Thích Lịch Hỏa (tức Lửa sấm sét)… Xem chi tiết.

Add your comment

Your email address will not be published.

4 Comments

CLOSE
CLOSE